Fundusze Europejskie

„SPUTNIK” TOMASZ PASTWA w ramach Programu Operacyjnego – Wsparcie Innowacji w przedsiębiorstwach otrzymała dotacje na kapitał obrotowy na podstawie programu nr SA 57015(2020/N).

Szczegóły programu

Cele:
Zapewnienie płynności finansowej oraz wsparcie bieżące działalności w okresie 01.08 do 31.08.2020

Planowane efekty :

Przezwyciężenie trudności finansowych, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19
Uzyskane środki finansowe pomogły utrzymać płynność finansową i planowo realizować zobowiązania.

Wartość projektu:
65.737,62 zł (słownie : sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści siedem zł 00/100 gr)

Wkład Funduszy Europejskich:
65.737,62 zł (słownie : sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści siedem zł 00/100 gr)
100 % wartości Projektu


Firma Sputnik Doors T. Pastwa spółka komandytowo-akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie technologii wytwarzania drzwi stalowych o nowej konstrukcji i ulepszonych parametrach termoizolacyjnych”

Projekt polega na wdrożeniu własnej technologii wytwarzania drzwi stalowych zewnętrznych, opartych o autorską zautomatyzowaną linie technologiczną wytwarzania skrzydeł drzwiowych o podwyższonych parametrach izolacyjności cieplnej.

Wartość projektu: 25 385 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 11 423 250,00

STWORZONE OD PODSTAW

W POLSCE

Najlepsze drzwi na wejście

Design Design

Naszą wizytówką są nowoczesne formy, zaprojektowane z myślą o polskim budownictwie. Jednak nasza oferta zawiera również modele w stylu klasycznym.

Technologia Technologia

Nasi technolodzy codziennie pracują nad ulepszeniem oferowanych przez nas produktów. Czy znasz już z technologię NANO ADVANCE?

Produkt Polski Produkt Polski

Cały proces produkcyjny naszych drzwi odbywa się w Polsce. Polska jakość i kapitał w zasięgu ręki.

Współpraca Współpraca

Możesz na nas liczyć na każdym etapie współpracy. Zapytaj nas o produkt, logistykę, serwis oraz wsparcie marketingowe.