Fundusze Europejskie

Sputnik Tomasz Pastwa w ramach Programu Operacyjnego – Wsparcie Innowacji w przedsiębiorstwach otrzymała dotacje na kapitał obrotowy na podstawie programu nr SA 57015(2020/N).

Szczegóły programu

Cele:

Zapewnienie płynności finansowej oraz wsparcie bieżące działalności w okresie 01.08 do 31.08.2020

Planowane efekty :

Przezwyciężenie trudności finansowych, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19

Uzyskane środki finansowe pomogły utrzymać płynność finansową i planowo realizować zobowiązania.

Wartość projektu:

65.737,62 zł (słownie : sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści siedem zł 00/100 gr)

Wkład Funduszy Europejskich:

65.737,62 zł (słownie : sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści siedem zł 00/100 gr)

100 % wartości Projektu

STWORZONE OD PODSTAW

W POLSCE

Najlepsze drzwi na wejście

Design Design

Naszą wizytówką są nowoczesne formy, zaprojektowane z myślą o polskim budownictwie. Jednak nasza oferta zawiera również modele w stylu klasycznym.

Technologia Technologia

Nasi technolodzy codziennie pracują nad ulepszeniem oferowanych przez nas produktów. Czy znasz już system szybkiego montażu FRAME CLICK oraz technologię NANO ADVANCE?

Produkt Polski Produkt Polski

Cały proces produkcyjny naszych drzwi odbywa się w Polsce. Polska jakość i kapitał w zasięgu ręki.

Współpraca Współpraca

Możesz na nas liczyć na każdym etapie współpracy. Zapytaj nas o produkt, logistykę, serwis oraz wsparcie marketingowe.